กิมจั๊ว กรุ๊ป รีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่

พร้อมขยายฐานการผลิตรับมือตลาดอาเซียน

กิมจั๊ว กรุ๊ป ประกาศปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ ภายใต้ชื่อใหม่ KCG Kim Chua Group (เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป) ด้วยงบกว่า 60 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกธุรกิจในเครือ พร้อมเทงบลงทุนอีก 600 ล้านบาท ขยายฐานการผลิต สร้างโรงงานผลิตเนยแห่งที่สอง ตอบรับการเปิดและขยายตัวของตลาดการค้าเสรีอาเซียน 

นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าอาหารสำเร็จรูปและเนยแข็งระดับโลก ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคที่มีคุณภาพรายใหญ่ในประเทศไทย อาทิ เนยและเนยแข็ง “อลาวรี่”บิสกิต “อิมพีเรียล” น้ำผลไม้เข้มข้น “ซันควิก” ฯลฯ เปิดเผยถึงแผนการพลิกโฉมธุรกิจใหม่ในครั้งนี้ว่า ทางบริษัทได้มีการปรับภาพลักษณ์องค์กร และโลโก้ของบริษัทใหม่ (รีแบรนด์ดิ้ง) ภายใต้ชื่อ KCG Kim Chua Group เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจและองค์กร ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัยและเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและในระดับสากล 

โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัท เคซีจี กิมจั๊วกรุ๊ป มีบริษัทในเครือทั้งหมด 7 บริษัท และมีบริษัท กิมจั๊วกรุ๊ป จำกัด อยู่ในฐานะบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทได้เริ่มประกอบกิจการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปจากต่างประเทศและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์” ก่อนก่อตั้งโรงงานแห่งแรกบนถนนบางนา-ตราด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ยูไนเต็ด แดรี่ ฟู๊ดส์ จำกัด” ในปี พ.ศ.2515 โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการผลิตจากบริษัท PDS ผู้ผลิตเนย “อลาวรี่” จากประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่บริษัทจะขยายสายการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์คุกกี้ แยมผลไม้ เยลลี่สำเร็จรูป ฯลฯ ภายใต้แบรนด์ “อิมพีเรียล” หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2528 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อผลิตเนยบัตเตอร์ คุ๊กกี้ บิสกิต แครกเกอร์ เวเฟอร์ คัพเค้ก และน้ำตาลก้อน สำหรับจัดจำหน่ายในประเทศและทั่วโลก ภายใต้การบริหารงานโดย “บริษัท อิมพีเรียล เยนเนอรัล ฟู๊ดส์ อินดัสทรี่ จำกัด” ปี พ.ศ.2531 บริษัทฯ ได้ขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ นมสด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ยูไนเต็ด แดรี่ ฟาร์ม จำกัด” และในปีเดียวกัน บริษัทได้รับ License ให้เป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น “ซันควิก” ในประเทศไทย ภายใต้การบริหารโดย “บริษัท อิมพีเรียล สเปเชียลตี้ ฟู๊ดส์ จำกัด” ในปี พ.ศ.2550 บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง “บริษัท อิมพีเรียล เบเกอรี่ อีควิปเม้นต์ จำกัด” เพื่อบริหารธุรกิจผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในธุรกิจเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ Sunmate จากประเทศไต้หวัน ก่อนริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนศิลปะการทำเบเกอรี่และอาหาร อิมพีเรียล หรือไอบาฟ (IBAF) ในปี พ.ศ.2551 และในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัท อิมพีเรียล เบเกอรี่ อีควิปเม้นต์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัท Sanneng จากประเทศไต้หวัน ให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ (Bakeware) ในประเทศไทย

นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กล่าวว่า การที่เราสามารถดำรงอยู่มาอย่างยั่งยืนยาวนานกว่า 53 ปี เป็นผลมาจากการการดำเนินธุรกิจทีให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาที่คู่ค้าและลูกค้ามีให้กับบริษัทฯ ด้วยการเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ อีกด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังโดยมีการลงทุนในส่วนนี้สูงกว่า 60 ล้านบาทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  เพื่อปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการและปรับองค์กร รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การสร้าง แบรนด์ในกลุ่มบริษัท ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป อาหารตะวันตกได้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์นม เนย และเนยแข็ง เบเกอรรี เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตลาดในภูมิภาคอาเซียนก็กำลังจะเปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีการพัฒนาธุรกิจ วิธีการบริหารจัดการเชิงนโยบายขององค์กร ขอบเขตการทำธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในเชิงการแข่งขันแบบมืออาชีพในระดับสากล ให้มีความสอดคล้องกับตลาดที่กำลังขยายตัวอยู่ในขณะนี้

และในปีนี้บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนด้วยงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ในสร้างโรงงานผลิตเนย และเนยแข็ง ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งที่ 3 ของบริษัท มีเนื้อที่ 19 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ ถนน เทพารักษ์  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าได้ในช่วงปลายปี 2554 นี้ ซึ่งโรงงานใหม่แห่งนี้จะผลักดันให้บริษัทมีกำลังการผลิตสินค้าได้ถึง 100% จากปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 300 ตัน/เดือน  เป็น 600 ตัน/เดือน

 “เรามีความมุ่งมั่นในการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำด้านการนำเข้าวัตถุดิบอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชั้นนำจากต่างประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเนยในระดับ World-Class ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทาย และที่มากไปกว่านั้น คือการยืนหยัดที่จะครองความเป็นผู้นำในตลาดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะรวบรวมศักยภาพทั้งหมดที่เรามีจากความชำนาญและประสบการณ์ที่สืบทอดมายาวนานหลายทศวรรษ ที่พร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และยังผสานความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งความแข็งแกร่งนี้เองที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ กิมจั๊วกรุ๊ป ประสบความสำเร็จและก้าวเข้าสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นในอนาคต” นายตง กล่าวในท้ายที่สุด

ข้อมูลบริษัท
กลุ่มบริษัท เคซีจี  กิมจั๊วกรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าอาหารสำเร็จรูปและเนยแข็งระดับโลก ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคที่มีคุณภาพรายใหญ่ในประเทศไทย อาทิ เนยและเนยแข็ง “”อลาวรี่” บิสกิต “อิมพีเรียล” น้ำผลไม้เข้มข้น “ซันควิก” เป็นต้น ปัจจุบันมีโรงงานผลิตสินค้า 3 แห่ง โรงเรียนศิลปการทำเบเกอรี่และอาหารอิมพีเรียล (IBAF:ไอบาฟ) และมีผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแล 5 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงงานผลิตสินค้า
1. โรงงานแห่งแรก ภายใต้ชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด แดรี่ ฟู้ดส์ จำกัด ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร นม เนย ชีส  แยมผลไม้ เยลลี่สำเร็จรูป และแป้งสำเร็จรูปในการทำเบเกอรี่  อาทิ แป้งแพนเค้ก บราวนี่  ฯลฯ
2. โรงงานแห่งที่ 2 ภายใต้ชื่อ บริษัท อิมพีเรียล เยนเนอรัล ฟู้ดส์ อินดัสทรี่ จำกัด ทำการผลิต บัตเตอร์คุ๊กกี้ บิสกิต แครกเกอร์ เวเฟอร์ คัพเค้ก และน้ำตาลก้อน รวมถึงน้ำผลไม้เข้มข้น
3. โรงงานแห่งที่ 3 ทำการผลิต เนยและเนยแข็ง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ของบริษัท กิมจั๊วกรุ๊ป จำกัด
1. ผลิตภัณฑ์นมเนย ผลิตเนย นม มาการีน และชีสภายใต้แบรนด์ “อิมพีเรียล” เนยและ  ชีสภายใต้     แบรนด์ “อลาวรี่” นำเข้าสินค้าประเภทชีส เนย และวิปครีม แบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น “เพรสซิเด้นท์” จากประเทศฝรั่งเศส “อาร์ลา” จากประเทศเดนมาร์ค “เอมมี่” จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ “ฟรีโก้” จากประเทศเนเธอร์แลนด์
2. ผลิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต คุกกี้ บิสกิต แครกเกอร์ และเวเฟอร์ ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ อิมพีเรียล       �
                                                   ไวโอเลต  คุกกี้ช้อยส์
3. ผลิตภัณฑ์ของหวาน แยม เยลลี่ ไซรัป น้ำผึ้ง เจลาติน ท็อปปิ้ง น้ำตาลก้อน ภายใต้แบรนด์ อิมพีเรียล
4. วัตถุดิบในการทำเบเกอรี่และ เนย ชีส แป้งสำเร็จรูป เจลลี่ มาการีนและเนยขาว
อุปกรณ์ในการทำเบเกอรี่     ภายใต้แบรนด์ อิมพีเรียลและอลาวรี่ และนำเข้าช็อกโกแลต “Aalst”
5. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ น้ำผลไม้เข้มข้นแบรนด์ “ซันควิก” เนื้อแกะ เนื้อวัว จากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  หอยแมลงภู่ จากนิวซีแลนด์  ปลาแซลมอน จากนอร์เวย์  ปลาดอลลี่ ไส้กรอก คาเวียร์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to credit repair, web design st louis and std testing